WINDER = FLAGA + MASZT + PODSTAWA

Materiał:

120g/m2
150g/m2 (zwiększona wytrzymałość na wiatr o 30% oraz mniejsza przezroczystość)

Suma:

Suma:

WINDER = FLAGA + MASZT + PODSTAWA

Materiał:

120g/m2
150g/m2 (zwiększona wytrzymałość na wiatr o 30% oraz mniejsza przezroczystość)

Suma:

Suma: